آخر هفته؛ تصمیم‌گیری فراکسیون مستقلین ولایی درباره وزرای پیشنهادی
آخر هفته؛ تصمیم‌گیری فراکسیون مستقلین ولایی درباره وزرای پیشنهادی