آمادگی ایران برای راه‌اندازی بیمارستان صحرایی و درمانگاه اقماری در بنگلادش
آمادگی ایران برای راه‌اندازی بیمارستان صحرایی و درمانگاه اقماری در بنگلادش