ارسال نوزاد به پرورشگاه با پیک موتوری


گروه حوادث: پلیس چین از دستگیری مادری خبر داد که نوزاد خود را بسته‌بندی کرده و با پیک موتوری به پرورشگاه فرستاد.