از ایستادن پای صندوق رأی،خسته نشوید


گروه سیاسی: نماینده تهران خواستار تمدید زمان رای گیری تا پس از ساعت ۲۴ شد.