این هم رای خواننده ترانه بغ بغو!/عکس


گروه سیاسی: امیرحسین مقصودلو (تتلو) تصویر برگه رای خود به ابراهیم رئیسی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.