اینها «زاکربرگ‌»های ایرانی نیستند


این جوانگرایی، گویی بیشتر به دنبال تخریب جوانان است تا فراهم کردن زمینه‌های تغییر نسلی مدیران، احمدی نژاد تمام این تابوها را قبلا و به دلایلی خاص شکسته، استفاده از جوانان و وزیر زن، جوان ۲۸ ساله بدون کوچکترین سابقه‌ای، مدیر عامل یکی از بزرگترین خودروسازی‌های ایران شد (و ایضا چندین مسوولیت دیگر!)، چیزی شبیه امری که برای یکی از گزینه‌های مطرح شده کابینه دوازدهم هم روی داد، آیا بضاعت کاری و رفتاری و گرایشات سیاسی جوانان ایرانی افرادی مانند ایشان است برای معرفی و سکانداری وزارت و مدیر عاملی صنایع و سازمان‌‌های بزرگ کشور؟ آیا کسی از کانال دستیابی ایشان به این جایگاه خبری دارد؟