برانکو: طارمی نرفته بود که برگردد


گروه ورزشی: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازگشت به تهران گفت: فشار تمرینات در اردوی اوکراین گریه بازیکنان را در آورد.