بیرانوند: رکوردگیری سوم ملی‌پوش شدن علی ‌حسینی را مشخص می‌کند
بیرانوند: رکوردگیری سوم ملی‌پوش شدن علی ‌حسینی را مشخص می‌کند