بیش از ۶۵ درصد از مردم فرانسه به دولت ماکرون خوش‌بین هستند
بیش از ۶۵ درصد از مردم فرانسه به دولت ماکرون خوش‌بین هستند