حسینی بیان کرد: تطبیق برنامه‌های وزرا با سیاست‌های بالادستی در فراکسیون نظارت بر برنامه
حسینی بیان کرد: تطبیق برنامه‌های وزرا با سیاست‌های بالادستی در فراکسیون نظارت بر برنامه