رای گیری نهایتا تا ۱۲ تمدید می‌شود


گروه سیاس: وزیر کشور با بیان این که رای گیری در ساعت ۲۴ امشب به پایان می رسد، گفت: حداکثر تا ساعت ۱۲ شب می توانیم زمان اخذ رای را تمدید کنیم زیرا بر اساس قانون تنها در روز جمعه باید رای گیری شود.