رژیم صهیونیستی درصدد تشدید تدابیر امنیتی در کرانه باختری در ماه رمضان
رژیم صهیونیستی درصدد تشدید تدابیر امنیتی در کرانه باختری در ماه رمضان