سازمان ملل: ۲۰۰ میلیون دلار دیگر برای آوارگان روهینجا نیاز است
سازمان ملل: ۲۰۰ میلیون دلار دیگر برای آوارگان روهینجا نیاز است