سرمربی والیبال کره: فدراسیونمان برنامه‌ای برای آینده ندارد
سرمربی والیبال کره: فدراسیونمان برنامه‌ای برای آینده ندارد