سفیر فلسطین در تهران: جلال طالبانی فرد مبارز و بی‌نظیر بود
سفیر فلسطین در تهران: جلال طالبانی فرد مبارز و بی‌نظیر بود