شعب رای‌گیری مردم را از حق رای‌دادن محروم نکنند/ با توهم نتیجه انتخابات را گمانه‌زنی نکنید
شعب رای‌گیری مردم را از حق رای‌دادن محروم نکنند/ با توهم نتیجه انتخابات را گمانه‌زنی نکنید