صعود ملی‌پوش تنیس ایران به یک چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی
صعود ملی‌پوش تنیس ایران به یک چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی