عمر البشیر در نشست سران عرب با ترامپ در ریاض حضور نمی‌یابد
عمر البشیر در نشست سران عرب با ترامپ در ریاض حضور نمی‌یابد