فرهادی و ایرانی‌ها در کن رای دادند


گروه فرهنگی: سینماگران حاضر در جشنواره فیلم کن رای‌ خود را به صندق انداختند.