محمدی به مدال طلا نرسید/ یک طلا و یک نقره حاصل کار آزادکاران ایران در ۴ وزن نخست
محمدی به مدال طلا نرسید/ یک طلا و یک نقره حاصل کار آزادکاران ایران در ۴ وزن نخست