مرگ روزانه ۳۰۰ نفر بر اثر سکته قلبی


گروه جامعه: دبیر نوزدهمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق می‌گوید این سن به ۳۰ سال رسیده است.