مسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان کشور در سنندج
مسابقات قهرمانی دوومیدانی دانش آموزان کشور در سنندج