ملی‌پوش امید کاراته بانوان: برای کسب مدال در جهانی خواهم جنگید
ملی‌پوش امید کاراته بانوان: برای کسب مدال در جهانی خواهم جنگید