وزیر خارجه ترکیه: مناطق کاهش تنش در سوریه باید تحت کنترل سازمان ملل باشند
وزیر خارجه ترکیه: مناطق کاهش تنش در سوریه باید تحت کنترل سازمان ملل باشند