وزیر راه و شهرسازی: طول آزادراه‌ها باید به ۱۰ هزار کیلومتر برسد
وزیر راه و شهرسازی:

طول آزادراه‌ها باید به ۱۰ هزار کیلومتر برسد