ویدئو / هدیۀ خبرساز رئیس‌جمهور ترکمنستان به پوتین
ویدئو / هدیۀ خبرساز رئیس‌جمهور ترکمنستان به پوتین