پاسخ نجفی به شایعات درباره سلامتش


گروه جامعه: گزینه نهایی شورای شهر تهران برای شهرداری در یک برنامه تلویزیونی به سوالاتی در مورد سلامت قلبش پاسخ داد.