پیام سیدرضا افتخاری به مناسبت ٧٢ ساله شدن استقلالپیام سیدرضا افتخاری به مناسبت ٧٢ ساله شدن استقلال