کشته شدن پسر رهبر طالبان در یک عملیات انتحاری در هلمند
کشته شدن پسر رهبر طالبان در یک عملیات انتحاری در هلمند