کمال گرایی مثبت، انگیزه کسب موفقیت را در فرد ایجاد می کندکمال گرایی مثبت، انگیزه کسب موفقیت را در فرد ایجاد می کند

کمال گرایی مثبت، انگیزه کسب موفقیت را در فرد ایجاد می کند
به گزارش میگنا هایده حیدری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، با اشاره به اینکه کمال گرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود، به خبرگزاری شبستان، گفت: کمال گرایی مثبت در واقع خصیصه روانی کارآمدی است که انگیزه های بسیاری را برای کسب موفقیت در فرد ایجاد می کند. در این نوع کمال گرایی فرد دارای ایده آل های واقع بینانه است و در صورت شکست از ایده های انطباقی استفاده می کند تا در نهایت به موفقیت نائل شود.

حیدری، با بیان اینکه در کمال گرایی منفی فرد انتظارات خود را به صورت غیر واقع بینانه و سطح بالا تعریف می کند، اظهار کرد: در این کمال گرایی فرد چون به آرمان هایش نمی رسد همواره خود را سرزنش می کند.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، تصریح کرد: افراد دارای این خصیصه به دلیل داشتن ایده آل های غیر قابل دسترس از شکست می ترسند و بر این اساس موانع زیادی را بر سر راه عملکرد خود ایجاد کرده و در واقع خود را ناتوان می سازند.

وی در پایان، ابراز کرد: این افراد به دلیل ترس از عدم موفقیت همواره کار ها را به تعویق می اندازند و بر این اساس راه رسیدن به موفقیت را بر روی خود می بندند.