گریم متفاوت آل‌ پاچینو در فیلمی تازه


گروه فرهنگی: شبکه اچ‌بی‌او نخستین عکس از آل پاچینو را در نقش مربی فوتبال آمریکایی منتشر کرد.