گفت و گوی تیلرسون با همتایانش از روسیه، چین، فرانسه و انگلیس در مورد برجام
گفت و گوی تیلرسون با همتایانش از روسیه، چین، فرانسه و انگلیس در مورد برجام