گیشه سینماها در تب و تاب انتخابات


گروه فرهنگی: همزمان با تب و تاب انتخابات، آمار فروش فیلم‌های سینمای ایران در تهران و شهرستان‌ها به نقل از پخش‌کنندگان اعلام شد.