اخبار گروه اقتصادی

اتفاقاتی که با ثبت شرکت خواهد افتاد ؟

گروه اقتصادی: با عنایت به تاکید رهبر انقلاب اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصول اقتصاد مقاوتی و توانمند سازی سرمایه های داخلی ایرانی و استفاده از زمینه های داخلی برای احیاء اقتصاد داخلی و استقلال و خودکفایی داخلی در بسیاری…
بیشتر بخوانید