اخبار گروه اقتصادی

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی روحانی

گروه اقتصادی: گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری…
بیشتر بخوانید