اخبار گروه اقتصادی

اقتصاد ملعبه سیاست

نکته جالب توجه درباره وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای اصلی جریان اصولگرا آن جاست که هیچکدام تمایلی به توضیح درباره چگونگی تامین منابع مالی اجرای وعده هایشان ندارند و با ساده‌سازی موضوعات پیچیده حوزه اقتصاد از این می‌گویند که با صرفه جویی…
بیشتر بخوانید

اعتراض مرسی به روند رسیدگی به اتهاماتش

گروه بین الملل: رئیس‌جمهور برکنار شده مصر با اشاره به اینکه از حدود چهار سال قبل با خانواده و وکیلش ملاقات نداشته،‌ درخواست ملاقات با وکیل خود جهت رسیدگی به مسائل زندگی خصوصی‌اش را مطرح کرد.