اخبار گروه اجتماعی

شادمانی ملی؛ فرصتی برای توسعه

جامعه افسرده و معیوب با روان‌های ناتوان و مساله دار و ملتی ناشاد و ناامید نمی‌تواند به توسعه‌ متوازن دست یابد و این روان‌های افسرده و معیوب منجر به اضافه بار هزینه‌های اجتماعی می‌شوند، کما اینکه همین وضع بر همه‌…
بیشتر بخوانید