اخبار گروه فرهنگی

از قولی که رییس هیات مدیره خانه سینما نداد تا چند داستان دیگر

گروه فرهنگی: رییس هیات مدیره خانه سینما با بیان اینکه خانه سینما بنا ندارد فعالیت‌ها و پیگیری‌هایش را در بوق و کرنا کند تاکید کرد: امنیت شغلی سینماگران چیزی نیست که قول دهیم تا ۶ ماه آینده حل می‌شود.